OBSAH

 


 ISBN 978-80-970075-5-3      

 

Kapitola 1 - Úvod (John Goodband, Veľká Británia)

Kapitola 2 - Metóda najmenších štvorcov pre aproximáciu dát pomocou systému Mathematica (Snežana Georgieva Gočeva - Ilieva, Bulharsko)

Kapitola 3 - Prvé kroky v SPSS - štatistický balík pre sociálne vedy (Dessislava Vojnikova - Snežana Georgieva Gočeva - Ilieva, Bulharsko)

Kapitola 4 - Klastrová analýza v SPSS: K-hodnotová klastrová analýza (Dessislava Vojnikova - Snežana Georgieva Gočeva - Ilieva, Bulharsko)

Kapitola 5 - Klastrová analýza v SPSS: Hierarchická klastrová analýza (Dessislava Vojnikova - Snežana Georgieva Gočeva - Ilieva, Bulharsko)

Kapitola 6 - Calculus WIZ a The Mathematical Explorer - úvod (Petr Girg, Česká republika)

Kapitola 7 - Calculus WIZ a The Mathematical Explorer - použitie (Petr Girg, Česká republika)

Kapitola 8 - Mathematica CalcCenter (Jiří Benedikt, Česká republika)

Kapitola 9 - Numerické metódy pre obyčajné diferenciálne rovnice: Eulerova jednokroková metóda (Gerardo Rodríguez Sánches, Španielsko)

Kapitola 10 - Metódy Runge-Kutta (Gerardo Rodríguez Sánches, Španielsko)

Kapitola 11 - Stabilita kritických bodov lineárnych sústav obyčajných diferenciálnych rovníc (Gerardo Rodríguez Sánches, Španielsko)

Kapitola 12 - Neurčitý integrál (Péter Körtési, Maďarsko)

Kapitola 13 - Integrovanie metódou per partes (Péter Körtési, Maďarsko)

Kapitola 14 - Integrovanie pomocou substitúcie (Péter Körtési, Maďarsko)

Kapitola 15 - Maple: Úvod (Patrick Johnson, Írsko)

Kapitola 16 - Maple: Derivácie a kritické body (Patrick Johnson, Írsko)

Kapitola 17 - Maple: Riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc (Patrick Johnson, Írsko)

Kapitola 18 - Maple: Práca s maticami (Daniela Velichová, Slovenská republika)

Kapitola 19 - Maple: Kresba grafov (Daniela Velichová, Slovenská republika)

Kapitola 20 - Ako písať "živé" odborné texty (Daniela Richtáriková, Slovenská republika)

Kapitola 21 - Píšeme v Publicone (Daniela Richtáriková, Slovenská republika)

Kapitola 22 - Publicon v akcii (Daniela Richtáriková, Slovenská republika)

Kapitola 23 - Úvod do systému MATLAB (John Goodband, Veľká Británia)

Kapitola 24 - M-súbory v systéme MATLAB (John Goodband, Veľká Británia - Daniela Richtáriková, Slovenská republika)

Kapitola 25 - Označovanie grafov v systéme MATLAB (John Goodband, Veľká Británia - Daniela Richtáriková, Slovenská republika)
 


Preklad: Daniela Velichová - kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19
             Daniela Richtáriková - kapitoly 12, 13, 14, 20, 21, 22
             Daniela Richtáriková, Dagmar Szarková - kapitoly 23, 24, 25
             Dagmar Szarková, Monika Kováčová - kapitoly 9, 10, 11