OBSAH

 


 ISBN 978-80-970040-4-0     

 

Kapitola 1 - Úvod (John Goodband, Veľká Británia)

Kapitola 2 - Výučba matematiky s podporou počítačov (Péter Körtési, Maďarsko)

Kapitola 3 - Úvod do práce so softvérom GeoGebra (Patrick Johnson, Írsko)

Kapitola 4 - Príklady na tvorbu apletov v aplikácii GeoGebra (Patrick Johnson, Írsko)

Kapitola 5 - Úvod do práce so systémom DERIVE (Eva Dimitrova, Bulharsko)

Kapitola 6 - Calculus WIZ a The Mathematical Explorer (Petr Girg, Česká republika)

Kapitola 7 - Mathematica CalcCenter (Jiří Benedikt, Česká republika)

Kapitola 8 - Úvod do systému WebMathematica (Monika Kováčová, Slovenská republika)

Kapitola 9 - Jednoduché príklady použitia systému webMathematica pre učiteľov (Monika Kováčová, Slovenská republika)

Kapitola 10 - Úvod do systému Maple (Péter Körtési, Maďarsko)

Kapitola 11 - Niekoľko myšlienok o použití PAS pri výučbe diferenciálneho počtu funkcií viac premenných (Gerardo Rodríguez Sánches, Španielsko)

Kapitola 12 - Úvod do systému Matlab (Gerardo Rodríguez Sánches, Španielsko)

Kapitola 13 - Matematický kódovací jazyk MathML verzia 2.0 (Daniela Velichová, Slovenská republika)

Kapitola 14 - SciWriter editor (Daniela Velichová, Slovenská republika)

Kapitola 15 - Úvod do systému Mathematica (Snežana Georgieva Gočeva - Ilieva, Bulharsko)

Kapitola 16 - Systém Mathematica (Snežana Georgieva Gočeva - Ilieva, Bulharsko)
 


Preklad: Daniela Velichová - kapitoly 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16
             Daniela Richtáriková - kapitoly 2, 10, 11, 12
             Monika Kováčová - kapitoly 8, 9