Elearning

Celkový počet súborov: 10

06.10.2008 | Anna Stareková |  RLO  | Pravdepodobnosť | Základy
Pojem pravdepodobnosti
06.10.2008 | Anna Stareková |  RLO  | Pravdepodobnosť | Základy
Náhodné udalosti a operácie s nimi
06.10.2008 | Anna Stareková |  RLO  | Pravdepodobnosť | Základy
Číselné charakteristiky - momenty
06.10.2008 | Anna Stareková |  RLO  | Pravdepodobnosť | Základy
Náhodný vektor
06.10.2008 | Anna Stareková |  PRÍKLAD  | Pravdepodobnosť | Základy
Normálne rozdelenie
06.10.2008 | Anna Stareková |  PRÍKLAD  | Pravdepodobnosť | Základy
Nezávislosť náhodných udalostí
06.10.2008 | Anna Stareková |  PRÍKLAD  | Pravdepodobnosť | Základy
Pravdepodobnosť
06.10.2008 | Anna Stareková |  MODUL  | Pravdepodobnosť | Základy
Rozdelenia odvodené z normálneho
06.10.2008 | Anna Stareková |  MODUL  | Pravdepodobnosť | Základy
Diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti
06.10.2008 | Anna Stareková |  MODUL  | Pravdepodobnosť | Základy
Rozdelenia v teórii spoľahlivosti

Hľadať súbory:

Oblasť:
Téma:  
Typ súboru
Názov súboru: (stačí časť názvu)
Dátum od
      
Dátum do
      
Opis: (stačí časť opisu)
Autor: (stačí časť mena autora)

:: Na začiatok