Elearning

Celkový počet súborov: 9

02.05.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Aproximácia a interpolácia
aproximácie
19.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Systémy lineárnych rovníc
Iteration Methods
19.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Systémy lineárnych rovníc
Iteračné metódy
19.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Riešenie rovnice f(x) = 0
Secant and Newton Methods
19.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Riešenie rovnice f(x) = 0
Metódy Secant a Newton
15.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Diferenciálne rovnice
One Step methods
15.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Diferenciálne rovnice
Jednokrokové metódy
15.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Aproximácia a interpolácia
Interpolácia
10.04.2008 | Richtáriková |  PRÍKLAD  | Numerická matematika | Aproximácia a interpolácia
Interpolation

Hľadať súbory:

Oblasť:
Téma:  
Typ súboru
Názov súboru: (stačí časť názvu)
Dátum od
      
Dátum do
      
Opis: (stačí časť opisu)
Autor: (stačí časť mena autora)

:: Na začiatok