SLOVENSKÝ  PORTÁL  EVLM
 

  je súčasťou medzinárodného projektu 

   EURÓPSKE  VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM  MATEMATIKY

Sprístupňuje v slovenskom jazyku elektronické učebné materiály z rôznych oblastí matematiky dostupné cez databázový portál.

Podporuje tvorbu pôvodných vzdelávacích materiálov s uplatnením najnovších elektronických foriem
(java aplety, on-line výpočty, html a xml súbory a i.)
a umožňuje tak budovať a dotvárať databázový portál.

Poskytuje bezplatnú konzultačnú službu (elektronicky aj prezenčne) pre študentov, učiteľov, lektorov, vedcov, výskumníkov, technických pracovníkov ako aj ďalších záujemcov.

Pre učiteľov a študentov sú pripravené dve didaktické pomôcky (rukoväte), kde možno nájsť návody ako vytvárať elektronické výučbové materiály a ako s nimi pracovať.

V položke  linky  sú informácie o ďalších voľne dostupných elektronických zdrojoch z  rôznych oblastí matematiky.

 

Si v správnom čase
na správnom mieste


AleboSLOVENSKÝ PORTÁL
spravuje SSGG