KONZULTAČNÉ CENTRUM


Ústav matematiky a fyziky

Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Nám. slobody 17,

miestnosť č. 006
 

 

Elektronické konzultácie:   

Konzultačné centrum poskytuje konzultácie pre všetkých záujemcov z rôznych oblastí matematiky:
algebra, analýza, geometria, pravdepodobnosť, štatistika, numerika, programovanie

denne v čase:  podľa rozpisu
v knižnici Ústavu matematiky a fyziky, miestnosť č. 006