www.linkeova.cz


 
Delmat - kurz  zameraný na obsah a metódy vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ
www.delmat.fedu.uniba.sk/
 

http://elearning.truni.sk/  
Prihlasovacie meno: guest | heslo: guest  
 

 


Matematický softvér - voľne šíriteľný

C.a.R.

C.a.R. (Compass and Ruler = Kružidlo a pravítko)

   - počítačový program dynamickej geometrie

   

MOODLE

Modulové objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie

Download Freeje softérový balík určený pre podporu prezenčnej a distančnej výuky prostredníctvom online kurzov dostupných na WWW.
   

  Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej Poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Cvicenia z matematiky (ZS)


Ďalšie odkazy na stránky v slovenskom jazyku, prípadne v jazyku českom, zaoberajúce sa matematikou

        

Stránky 
  učiteľa Mgr. Ladislava Végha       Matematika hrou

        


>