Elearning

Celkový počet súborov: 5

09.10.2008 | Dagmar Szarková |  PRÍKLAD  | Geometria | Zobrazenia
Polohové a metrické úlohy v kolmej axonometrii
09.10.2008 | Dagmar Szarková |  PRÍKLAD  | Geometria | Zobrazenia
Polohové a metrické úlohy v Mongeovej projekcii
09.10.2008 | Dagmar Szarková |  PRÍKLAD  | Geometria | Zobrazenia
Osová afinita a stredová kolineácia
07.02.2008 | Szarková |  MODUL  | Geometria | Zobrazenia
Rezy kužeľovej plochy riešené v Mongeovej projekcii a kolmej axonometrii
12.12.2007 | Daniela Velichová |  MODUL  | Geometria | Zobrazenia
Geometrické transformácie

Hľadať súbory:

Oblasť:
Téma:  
Typ súboru
Názov súboru: (stačí časť názvu)
Dátum od
      
Dátum do
      
Opis: (stačí časť opisu)
Autor: (stačí časť mena autora)

:: Na začiatok