EUROPSKÉ VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM MATEMATIKY

je sieťou národných centier matematiky umiestnených na partnerských európskych univerzitách a spolupracujúcich pomocou virtuálnej siete národných portálov.

Úlohou národných centier je zabezpečovať konzultačné služby a prístup k učebným materiálom z rôznych oblastí matematiky v príslušných národných jazykoch.
Konzultácie sú poskytované prezenčne aj elektronicky, cez národné portály.
Elektronické učebné materiály sú voľne dostupné na internete pre všetkých záujemcov prostredníctvom elektronickej databázy každého národného centra.

Spolupráca národných centier je koordinovaná cez centrálny portál, na ktorom sú voľne dostupné elektronické učebné texty a materiály z matematiky v jazyku anglickom. Špecifické elektronické požiadavky o konzultácie týkajúce sa komplexných matematických problémov a tém sú distribuované medzi partnerské univerzity. Vzájomná komunikácia členov riešiteľského kolektívu je zárukou, že každá požiadavka o pomoc a konzultáciu bude postúpená partnerovi s relevantným odborným zameraním.

Slovenský portál EVLM,  na ktorom sa práve nachádzate, je jedným z portálov siete národných centier. Elektronické učebné materiály v slovenskom jazyku sú prístupné cez Databázový portál (v ponuke naľavo), konzultácie sa konajú denne v Konzultačnom centre matematiky, otázky možno posielať aj elektronicky na adresu centra (v ponuke naľavo).

Slovenský portál EVLM získlal na 9. medzinárodnej konferencii Virtual university cenu Cisco Systems Slovakia za inovatívne využitie počítačových sietí vo vzdelávaní - viac>> Virtual University

Bližšie informácie o projekte  EVLM  nájdete na Slovenských stránkach projektu.