Na databázovom portáli sa nachádzajú rôzne typy elektronických učebných materiálov:

FACTS [Frequently Asked Consultation Topics]
- sú stručné, všeobecné a súhrnné informácie o matematických pojmoch a témach často sa opakujúcich v konzultačných otázkach.

RLO [Reusable Learning Objekts]
- sú učebné materiály, ktoré môžu byť opakovane použiteľné, pretože prinášajú podrobnejšie informácie o jednotlivých základných matematických pojmoch a témach.

MODUL - je súbor viacerých materiálov typu RLO uložených najčastejšie v jednom adresári. Obsahuje komplexné informácie na danú tému, resp. z danej oblasti.

PRÍKLAD(Y) - sú súbory problémov určených na riešenie, alebo sú to zbierky vybraných riešených úloh.

Učebné materiály umiestnené v databáze sú súbory nasledujúcich typov:

| jsp | html resp. htm | xml | pdf | rtf | ptt | pps | avi | exe |

 

  JSP - Java Server Page 

Typ súboru:  Skript, aplet - krátka aplikácia (web-súbor)

Program(y) pre otvorenie:  web-prehliadač

Program(y) pre editovanie:  vývojové prostriedky pre web,
jsp súbory môžu byť editované aj pomocou základných textových editorov

Poznámka: JSP-súbor je serverom generovaná HTML stránka, ktorá používa java-kód (od Sun Microsystems);
JSP-kód je spracovaný web serverom pred odoslaním do počítača používateľa, preto koncový používateľ nikdy nevidí JSP-kód, ale iba html stránku generovanú pomocou java-kódu.

 

Späť na prípony

  HTML - HyperText Markup Language  

Typ súboru:  Špeciálny typ textového súboru (web-súbor)

Program(y) pre otvorenie:  web-prehliadač

Program(y) pre editovanie:  Adobe GoLive, Dreamweaver, FrontPage
Pri znalostiach syntaxe je možné použiť najjednodušší základný textový editor.

Poznámka:   HTML je jazyk, ktorý umožňuje pomocou znakov v ASCII súborov vytvárať dokumenty v prostredí www. Je podmnožinou jazyka SGML.
HTML súbor - zdrojový kód je spracovaný a vyobrazený pomocou web-prehliadača a nie je viditeľný používateľom,
formátuje text, tabuľky, obrázky a ďalší obsah, ktorý je zobrazovaný na stránke.
Zdrojový tvar HTML stránky môže byť zviditeľnený nastavením View Source [Zobraziť zdrojový kód] z menu web-prehliadača, alebo otvorením súboru v textovom editore.

 

Späť na prípony

  XML - eXtensible Markup Language  

Typ súboru: Špeciálny typ textového súboru XML jazyka (web-súbor)

Program(y) pre otvorenie: web-prehliadač

Program(y) pre editovanie: Adobe GoLive, Dreamweaver, SciWriter, Publicon

Poznámka: Jazyk XML bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračovanie jazyka SGML a HTML v čase, keď pôvodný jazyk na publikovanie HTML už prestal vyhovovať predovšetkým pre svoju zložitosť, ktorá vznikla jeho postupným (a svojvoľným) rozširovaním. Jazyk XML nemá žiadne preddefinované značky (tagy, názvy jednotlivých elementov) a tiež jeho syntax je podstatne prísnejšia ako syntax HTML.
XML je otvorený odborový štandard jazyka, ktorý slúži na usporiadanie a ukladanie dát. Ukladanie dát vo formáte XML znamená, že informácie je možné ľahko prenášať, zdielať a znovu používať, je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na publikovanie dokumentov, umožňuje opísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného obsahu jednotlivých častí a nezaoberá sa sám o sebe vzhľadom dokumentu alebo jeho častí. Prezentácia dokumentu (vzhľadu) sa následne definuje pripojeným štýlom. Ďalšou možnosťou je pomocou rôznych štýlov vykonať export do iného typu dokumentu alebo do inej štruktúry XML.

 

Späť na prípony

  PDF - Portable Document Format  

Typ súboru: dokumentový

Program(y) pre otvorenie: Acrobat Reader

Program(y) pre editovanie: Adobe Acrobat Writer

Poznámka: PDF súbor je nezávislý na softvéri a hardvéri, na ktorom bol vytvorený. Súbor typu PDF môže obsahovať text a obrázky, pričom formát zabezpečuje, že sa ľubovoľný dokument na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako. Na tento formát existujú voľne dostupné prehliadače na mnoho platforiem. Najznámejší je prehliadač spoločnosti Adobe, Adobe Reader (PDF Software), ktorý je voľne dostupný na internete.

 

Späť na prípony

  RTF - Rich Text Format  

Typ súboru: dokumentový

Program(y) pre otvorenie: Microsoft Word, WordPad

Program(y) pre editovanie: Microsoft Word, WordPad

Poznámka: RTF je proprietárny formát na ukladanie dokumentov vyvinutý firmou Microsoft.
WordPad je súčasťou operačného systému Windows.

 

Späť na prípony

  PPT - PowerPoint 

Typ súboru: prezentačný

Program(y) pre otvorenie: Microsoft PowerPoint, PowerPoint Viewer (ppviewer.exe)

Program(y) pre editovanie: Microsoft PowerPoint

Poznámka: PowerPoint umožňuje rýchle vytváranie efektívnych dynamických prezentácií a integruje pritom pracovné postupy a spôsoby ľahkého zdielania informácií.
Aplikácia Office PowerPoint 2007 podporuje jazyk XML mnohými spôsobmi. Východiskovým formátom súborov aplikácie Office PowerPoint 2007 je Microsoft Office PowerPoint XML, čo je kompaktný a robustný formát súborov založený na jazyku XML.
PowerPoint Viewer je voľne dostupný na internete, alebo je súčasťou Microsoft PowerPointu.

 

Späť na prípony

  PPS  

Typ súboru: prezentačný

Program(y) pre otvorenie: PowerPoint Viewer (ppviewer.exe)

Program(y) pre editovanie: Súbor sa nedá editovať.

Poznámka: pps-súbor je modifikácia súboru ppt.
PowerPoint Viewer je voľne dostupný na internete, alebo je súčasťou Microsoft PowerPointu.

 

Späť na prípony

  AVI - Audio Video Interleave  

Typ súboru: multimediálny (môže obsahovať obraz a zvuk)

Program(y) pre otvorenie: Windows Media Player, iný video prehrávač

Poznámka: Zvyčajne avi-súbory získame pomocou digitálnych kamier.

 

Späť na prípony

  EXE  

Typ súboru: dávkový

Program(y) pre editovanie: Súbor sa nedá editovať.

Poznámka: exe-súbor je výstupom programovacích jazykov.

 

Späť na prípony