Leonardo da Vinci

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

European Virtual Laboratory of Mathematics EUROPSKE VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM MATEMATIKY
Kontakt:    slovak@evlm.stuba.sk SLOVENSKÝ PORTÁL   
  Projekt č. 2006 - SK/06/B/F/PP - 177436
Zaujímaš sa o matematiku?