EURÓPSKE VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM MATEMATIKY

   Leonardo da Vinci Projekt  2006 - SK/06/B/F/PP - 177436  

SLOVENSKÝ PORTÁL 

  ANKETA  
         Hodnotiací dotazník   

Meno alebo prezívka

 

Ktorá kategória Vás najlepšie charakterizuje? *)

  alebo uveďte inú
Ste *) žena alebo muž ?

Z akého dôvodu ste navštívili konzultačné centrum?

  alebo uveďte iný

O ktorú matematická oblasť sa zaujímate?

  alebo uveďte inú

Uveďte, ktoré učebné materiály boli predmetom Vášho zaujmu:

Označte, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: *)

1. súhlasím       2. viac súhlasím      3. rovnako súhlasím    4. viac nesúhlasím      5. nesúhlasím
                           ako nesúhlasím       aj nesúhlasím             ako súhlasím              

Konzultačné centrum považujem za užitočné.

                                                                                       

Konzultačné centrum opäť navštívim.

                                                                                                 

Na stránkach EVLM sa ľahko orientuje.

                                                                                                 

Rád by som našiel na stránkach EVLM viac materiálov.

                                                                                                 

Ako hodnotíte konzultačné centrum? *)

1. nie veľmi dobre       2. celkom dobre         3. dobre             4. veľmi dobre            5. výborne
                                                                                                      

Váš komentár

Ako ste sa dozvedeli o konzultačnom centre a o strákach EVLM?

Chcete, aby sme Vám odpísali?

Vaša e-mailová adresa:  

   Pred odoslaním ankety napíšte bezpečstní kód  246 *)