Registered Participants

No. Name Office Title of presentation  
22.ÁBRAHÁMOVÁ
Andrea
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Bratislava
doplnimAbstract
15.BILLICH
Martin
Katedra matematiky
PF KU v Ružomberku
Ružomberok
Geometrická interpretácia riešenia rovníc a ich sústav v prostredí programu GeoGebra  
10.BÍMOVÁ
Daniela
Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Liberec 1
bude doplněnAbstract
42.BLAŽEK
Jiří
University of South Bohemia, Faculty of Education
České Budějovice
DoplnimAbstract
30.BULANTOVÁ
Jana
FAST VUT BRNO
Brno
Topografické plochy v GeogebraAbstract
19.ČAMBOROVÁ
Mária
Gymnázium VPT Martin
Martin
  
6.ČEČÁKOVÁ
Stanislava
Ústav nosných konstrukcí
fakulta architektury ČVUT v Praze
Praha 6
  
43.CHODOROVÁ
Marie
Katedra algebry a geometrie,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Olomouc
  
23.ČMELKOVÁ
Viera
Siemens Mobility
Žilina
  
7.FERKO
Andrej
FMFI
Bratislava
On Specializing TriangulationsAbstract
41.HALFAROVÁ
Hana
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně
Brno
  
32.HAŠEK
Roman
Jihočeská univerzita v Č. B.
Pedagogická fakulta
České Budějovice
TBA  
24.HOLEŠOVÁ
Michaela
Stavebná fakulta, KSMAM
Žilina
  
38.HÝROŠOVÁ
Tatiana
TU Zvolen
Zvolen
  
39.JUKLOVÁ
Lenka
Katedra algebry a geometrie,
Přírodovědecká Fakulta Univerzity Palackého v Olomouc
Olomouc
  
33.KMEŤOVÁ
Mária
Katedra matematiky
FPV UKF v Nitre
Nitra
Discovering Plane Curves by GeoGebra  
5.KOLÁŘOVÁ
Dana
Ústav nosných konstrukcí
Fakulta arhitektury ČVUT Praha
Praha 6
Tensegrity - studentské modely od základních geometrických struktur po mostyAbstract
2.KOLCUN
Alexej
Ústav geoniky AV ČR

Ostrava
t.b.a.Abstract
26.KOSTELECKÁ
Adéla
MFF UK
Praha
Konstrukce G^1 spojitých plochAbstract
37.KREJČÍŘ
Miroslav
Ústav nosných konstrukcí
Fakulta architektury
České vysoké učení technické v Praze
Praha
Geometrie gotiky  
13.LÁVIČKA
Miroslav
Katedra matematiky
Západočeská univerzita v Plzni
Plzeň
TBAAbstract
27.MACHÁČOVÁ
Karin
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Sereď
  
8.MAGAJNA
Zlatan
Faculty of Education, University of Ljubljana
Ljubljana
Automated Observation of Dynamic Geometric Constructions in School GeometryAbstract
4.MOLNÁR
Emil
Budapest University of Technology and Economics Institute of Mathematics Department of Geometry
Budapest
E5 → E2 Animation of Regular and Other Nice Solids with VisibilityAbstract
29.PECH
Pavel
Jihočeská univerzita
České Budějovice
TBA  
9.PIRKLOVÁ
Petra
Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Liberec 1
  
25.RICHTARIKOVA
Daniela
UMF SjF STU
Bratislava
  
40.ŠAFAŘÍK
Jan
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně
Brno
  
35.ŠÍR
Zbyněk
MFF UK
Praha
Rational Curves of Given DirectionAbstract
16.SKALA
Vaclav
Západočeská univerzita v Plzni
FAV-KIV
Plzeň
Geometric Data Structures and Data PropertiesAbstract
34.SROKA-BIZOŃ
Monika
Silesian University of Technology Faculty of Civil Engineering Department of Building Engineering and Building Physics Division of Geometry and Engineering Graphics
Gliwice
DIAD-Tools Project - Presentation of Didactic Materials to Support the Teaching of Construction DrawingAbstract
11.ŠRUBAŘ
Jiří
Ústav nosných konstrukcí
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Praha 6
  
18.STACHEL
Hellmuth
Institute of Discrete Mathematics and Geometry
Vienna University of Technology
Wien
Movement of Conics on Quadrics  
17.SURYNKOVÁ
Petra
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky
Univerzita Karlova
Praha
TBAAbstract
1.SZARKOVÁ
Dagmar
SSGG
Bratislava
PlochyAbstract
20.TKÁČOVÁ
Viera
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Sereď
  
21.VAJSÁBLOVÁ
Margita
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Bratislava
doplnímAbstract
3.VELICHOVÁ
Daniela
SjF STU
Bratislava
Výukové vídeá - produkty projektu DIAD-ToolsAbstract
14.VRÁBLÍKOVÁ
Jana
MFF UK
Praha 2
Trivial Connections on Discrete SurfacesAbstract
12.VRŠEK
Jan
FAV ZČU Plzeň
Plzeň
Computing Projective Equivalences of Algebraic VarietiesAbstract
28.WEISS
Gunter
TU Dresden & TU Vienna
Vienna
Similarfaced and Equifaced PolyhedronsAbstract
36.ZAMBOJ
Michal
Katedra matematiky a didkatiky matematiky
Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova
Praha
1-2-3-Spheres in the 4-SpaceAbstract
31.ZRŮSTOVÁ
Lucie
FAST VUT Brno
Brno
  

Number of registered participants: 43
  Last change: 18.08.2019 12:50:21

  © Dagmar Szarková