$Pasw2): echo "

Heslo nebolo správne overené !!

"; endif; if ($Prihlaska=="" || $Meno=="" || // $Priezvisko=="" || $Adresa=="" || $Pasw=="" or $Pasw<>$Pasw2 || $PSC=="" || $Stat=="" || $Email=="" || $Mesto==""): echo "

Dáta vyznačené červeným textom
musia byť vyplnené
- používajte diakritiku

"; else: // $zobrazitFormular = false; require "zapis.php"; endif; else: // echo "

Prihláška na sympózium

"; echo "         Dáta vyznačené červenou farbou musia byť vyplnené - používajte diakritiku"; endif; ?>
Typ prihlásenia
Prihlasujem sa:
> predbežne
Oprava dát:     Oprava dát
> záväzne
Osobné dáta
VEĽKÝMI  PÍSMENAMI
Password:"; echo"
"; echo""; echo"
"; */ ?>
Adresa
Kontakt
Prezentácia Prihlasujem:
Požiadavky na špeciálny softvér a hardvér:


Záväzne objednávam stravu a nocľah počas pobytu na seminári:
Dátum
Raňajky
Obed
Večera
  Nocľah 
Streda
16.10.2013
nepodáva sa
>
>
>
Štvrtok
17.10.2013
>
>
>
>
Piatok
18.10.2013
>
>
nepodáva sa
Poznámka: Objednanú stravu vyznačte v okienku !
Vegetariánsku stravu uveďte do poznámky !

Poznámky a pripomienky:

V prípade, že sa Vám nepodarí odoslať tento formulár
a chcete sa registrovať elektronickou poštou,
môžete použiť formulár registrácie napísaný vo Worde: Registrácia.doc
a odoslať ho ako prílohu správy na e-mailovú adresu sympózia.

Po úhrade vložného Vás prosíme vyplniť a odoslať formulár o zaplatení vložného z menu na úvodnej stránke.

    
"; echo ""; echo "" ; ?> \n"; break; endif; // echo "Doteraz sa prihlasilo ".MySQL_Num_Rows($vysledek)." účastníkov
\n"; // while ($zaznam = MySQL_Fetch_Array($vysledek)) // echo $zaznam["Titul"]." ".$zaznam["Priezvisko"]." ".$zaznam["Meno"].", ".$zaznam["Mesto"].", ".$zaznam["Stat"]."
\n"; MySQL_Close($spojeni); } while (false); // if (!$spojeni): // podařilo se připojit k databázi // $status = false; // break; // endif; //$vysledek = ODBC_Exec($spojeni, // vložení nového záznamu // "INSERT INTO sk // VALUES ('$Titul', '$Meno', '$Priezvisko', '$Univerzita', '$Fakulta', '$Katedra', // '$Adresa', '$Mesto', '$Stat', '$Email', '$Telefon', '$Prispevok', '$Nazov', // '$Poziadavky', '$Pripomienky', '$Streda_obed', '$Streda_vecera', // '$Stvrtok_ranajky', '$Stvrtok_obed', '$Stvrtok_vecera', '$Piatok_ranajky', // '$Piatok_obed')"); // if (!$vysledek): // podařilo se záznam vložit? // $status = false; // break; // endif; ?>