Vitajte na databázovom portáli !

  Ak máte zaujímavé materiály z matematiky
(učebné texty, moduly, prezentácie, aplikácie, zbierky úloh a riešených príkladov, Java-aplety s interaktívnými výpočtami, ...),
ktorými ste ochotní obohatiť našu databázu, ponúkame Vám možnosť prezentovať ich na našom portáli.

Plne rešpektujeme autorské práva.


Zaregistrovaní autori príspevkov môžu svoje produkty ukladať on-line

Databázový portál je dynamický