Elearning

Celkový počet súborov: 10

17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie zloženej podmienky a zápisu do súboru
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
zreťazenie viacerých jednoduchých cyklov
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie cyklu s pevným počtom opakovaní
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie konštrukcie SELECT CASE a podprogramu
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie konštrukcie DO WHILE
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie podmieneného skoku GO TO
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie cyklu DO so zastavovacou podmienkou IF EXIT
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie vetvenej podmienky IF THEN ELSE IF
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie podmienky IF THEN ELSE
17.09.2008 | Omachelová Milada |  PRÍKLAD  | Programovanie | základy programovania
použitie podmienky IF THEN

Hľadať súbory:

Oblasť:
Téma:  
Typ súboru
Názov súboru: (stačí časť názvu)
Dátum od
      
Dátum do
      
Opis: (stačí časť opisu)
Autor: (stačí časť mena autora)

:: Na začiatok