Elearning

Strana: [1] 2  3 
Celkový počet súborov: 28

01.11.2008 | Daniela Velichová |  FACT  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Graf funkcie dvoch premenných a dotyková rovina grafu
31.10.2008 | Daniela Velichová |  FACT  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Graf funkcie dvoch premenných
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Množné integrály, riešené príklady v systéme Mathematica
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Extrémy funkcií dvoch premenných, riešené príklady v systéme Mathematica
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Grafy funkcií dvoch premenných 2, riešené príklady v systéme Mathematica
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Grafy funkcií dvoch premenných, riešené príklady v systéme Mathematica
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Aplikácie množných integrálov, riešené príklady
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Transformácie množných integrálov, riešené príklady
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Výpočet dvojných a trojných integrálov, riešené príklady
20.10.2008 | Daniela Velichová |  PRÍKLAD  | Matematická analýza | Funkcie viac premenných
Lokálne, globálne a viazané extrémy funkcií dvoch premenných, riešené príklady

Strana: [1] 2  3 

Hľadať súbory:

Oblasť:
Téma:  
Typ súboru
Názov súboru: (stačí časť názvu)
Dátum od
      
Dátum do
      
Opis: (stačí časť opisu)
Autor: (stačí časť mena autora)

:: Na začiatok