Slovenský Databázový Portál 

Pri voľbe zobrazenia všetkých súborov:         
sa zobrazia súbory usporiadané podľa dátumu ich vloženia do databázy,
najnovšie vložené súbory sú zobrazené ako prvé.

Ak je na stránke viac ako 10 súborov, vytvorí sa "kniha" so stránkovaním v tvare
Strana: [1]  2  3
v ktorej čísla strán sú dynamické tlačidlá, pomocou ktorých môžeme v knihe listovať.

   Súbor sa zobrazí v zozname súborov, a to v tvare:

   Dátum vloženia | Autor(ka) | Typ | Oblasť | Téma


   Opis učebného materiálu


Položky Oblasť a Téma sú dynamické tlačidlá. Používanie týchto tlačidiel je ekvivaletné s používaním tlačidiel [Oblasť] z menu v hornej lište a tlačidiel [Téma] z menu vľavo.


Ak si želáte vyhľadať učebný materiál špecifického Typu, použite tabuľku pre vyhľadávanie súborov (vpravo), ktorá je k dispozícii na pracovnej ploche zoznamu súborov.

Typ učebného materiálu:

FACTS [Frequently Asked Consultation Topics]
- sú stručné, všeobecné a súhrnné informácie o matematických pojmoch a témach často sa opakujúcich v konzultačných otázkach.

RLO [Reusable Learning Objekts]
- sú učebné materiály, ktoré môžu byť opakovane použiteľné, pretože prinášajú podrobnejšie informácie o jednotlivých základných matematických pojmoch a témach.

MODUL - je súbor viacerých materiálov typu RLO uložených najčastejšie v jednom adresári. Obsahuje komplexné informácie na danú tému, resp. z danej oblasti.

PRÍKLADY - sú súbory problémov určených na riešenie, alebo sú to zbierky vybraných riešených úloh.

Opis učebného materiálu je opäť dymanické tlačidlo, pomocou ktorého otvárame súbor s príponou, ktorú môžete identifikovať v dolnej lište prehliadača.

  Poznámky  
 • V tabuľke vyhľadávania súborov si môžete zobraziť súbory nielen podľa oblasti a témy, ale aj podľa dátumu vloženia do databázy, aby ste nemuseli prezerať všetky súbory.

 • V tabuľke nie je potrebné vyplniť všetky položky.
  Ak v tabuľke nezadáte ani jednu požiadavku, zobrazia sa všetky súbory.

 • Pri hľadaní súboru podľa mena, opisu alebo podľa autora, stačí zadať iba časť textu (môže to byť napr. skupina písmen uprostred textu).

 

  Upozornenia  
 • Ak má súbor koncovku JSP, prostredie si vyžaduje pri grafickom zobrazení doinštalovať Plugin Java Script.
  Operačný systém Windows XP zvyčajne sám navrhne update. V opačnom prípade treba hľadať pomoc na internete, kde je Plugin Java Script voľne dostupný.

 • Ak má súbor koncovku PDF a neviete ho otvoriť, do počítača je potrebné nainštalovať Acrobat Reader, ktorý je voľne dostupný na internete.

 • Ak sa vo Vašom počítači nedá otvoriť súbor s koncovkou PPS, nainštalujte si PoverPoint Viewer (t.j. prehliadač PowerPointu), ktorý je taktiež voľne dostupný na internete.

 • EXE súbory na našom portáli sú bezpečné (bez vírov), otvárajú sa mimo prostredia databázového portálu. Pokiaľ Vám prehliadač neumožní súbor otvoriť, uložte si ho do počítača a spustite osobitne.

 • Práca s ďaľšími súbormi by nemala robiť problémy.

 

  Odporúčania  

Stránky databázového portálu sú optimalizované pre prehliadač Microsoft Internet Explorer verzia 6 a vyššie, a pre monitory s rozlíšením 1024x768.

Nezaručujeme funkčnosť všetkých web-efektov obsiahnutých na stránkach portálu pri použití iných prehliadačov.