Algebra     
  Matematická analýza     
  Štatistika     
  Geometria     
  Numerická matematika     
  Programovanie     
  Pravdepodobnosť