Numerická matematika

Aproximácia a interpolácia
Diferenciálne rovnice
Riešenie rovnice f(x) = 0
Systémy lineárnych rovníc
      
Rukoväť študenta


Konzultačné centrum
Rukoväť učiteľa
Vklad súborov
Slovenský portál
Úvodná stránka

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).


Softwér pre Internet Explorer
pre Internet Explorer

Inštalácia fontov
pre Mozilla


Počet prístupov
a štatistika